گواهینامه انجمن نظارت طرح ها
پژوهشکده سیاستگذاری شریف
نهاد ریاست جمهوری
گواهینامه عضویت و رتبه بندی
ایزو سبحان انرژی

 

Work Completion Certificate

 

شرکت مهندسی آکام آداک
شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق
جناب آقای محمد پزشک
پژوهکشده مطالعات فناوری
پژوهشکده مطالعات فناوری
پژوهکشده مطالعات فناوری
جناب آقای محمد پزشک
شرکت آسمیکو
گروه برهان
شرکت مهندسی تاسیسات دریایی ایران
شرکت پتروشیمی جهرم
شرکت مهندسی تاسیسات دریایی ایران
شرکت نارسیس
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
شرکت اتصال پترو اروند
شرکت پالایشگاهی پیمان رامشیر پلیمر
شرکت تعاونی ایثارگری ایده آل شهر آرا